Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch
Từ khoá: biên tái (187) tòng quân (64) nhạc phủ (234)

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 14:30, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 17:13

前出塞其八

單于寇我壘,
百里風塵昏。
雄劍四五動,
彼軍為我奔。
擄其名王歸,
繫頸授轅門。
潛身備行列,
一勝何足論!

 

Tiền xuất tái kỳ 8

Thiền Vu khấu ngã luỹ,
Bách lý phong trần hôn.
Hùng kiếm tứ ngũ động,
Bỉ quân vi ngã bôn.
Lỗ kỳ danh vương quy,
Hệ cảnh thụ viên môn.
Tiềm thân bị hành liệt,
Nhất thắng hà túc luận!

 

Dịch nghĩa

Thiền Vu tấn công đồn luỹ của ta,
Gió bụi mờ mịt kéo dài cả trăm dặm.
Thanh gươm quý vung lên bốn năm lần,
Là bọn giặc kia thấy ta mà bỏ chạy.
Bắt cầm tù chủ tướng của giặc giải về,
Bắt nó quỳ mọp trán nơi dinh tướng ta.
Tấm thân khiêm nhường này lẫn trong đoàn quân,
Mới có một trận, đâu đã đủ luận công.


(Năm 752)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Thiền Vu cướp luỹ ta,
Muôn dặm gió bụi mờ.
Vung kiếm bốn năm bận,
Quân nó bị ta lùa.
Trói cổ nộp cửa tướng,
Bắt đưa về tên vua.
Nép mình trong hàng ngũ,
Công trận bàn chi thừa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Gió bụi mờ trăm dặm,
Thiền Vu đánh luỹ ta.
Bốn năm lần loé kiếm,
Giặc trốn chạy như tà.
Bắt được Kỳ vương giặc,
Cổ gô trước cửa nha.
Khép mình vào đội ngũ,
Một thắng, đáng gì ca !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Thiền Vu cướp luỹ của ta,
Mịt mù trăm dặm gió và bụi bay.
Kiếm hùng năm lượt ra tay,
Sợ ta, quân giặc chạy ngay đi rồi.
Bắt vua của chúng về thôi,
Tiền doanh, cột cổ giao nơi cổng tiền.
Lánh mình chỉnh đốn ngoài biên,
Thắng này đủ đánh giá liền được sao?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thiền Vu lấn đồn ta,
Gió bụi trăm dặm mờ.
Gươm thiêng vung mấy bận,
Lũ giặc bỏ chạy xa.
Giải về, tên tướng giặc,
Trói gục trước cửa toà.
Mình hoà trong hàng ngũ,
Một trận chưa đủ ca.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thiền Vu thúc quân cướp đồn luỹ
Trăm dặm dài khói lửa lan tràn
Kiếm hùng vung bốn năm lần
Giặc kia kinh hãi rần rần rút lui
Bắt được trọn vua tôi của giặc
Trói cổ đem trình trước cửa doanh
Khiêm nhường chìm giữa đoàn quân
Thắng vừa một trận công huân chưa bàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Quân Hồ tràn dưới luỹ
Trăm dặm bụi mù xa
Kiếm dữ lia vài nhát
Giặc hèn quẳng hết qua
Bắt ngay danh tướng giặc
Trói cổ trước trướng da
Đứng giữa toàn quân dũng
Chiến công chửa đáng là...

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Công phá Thiền Vu đánh luỹ ta,
Kéo dài trăm dặm bụi mờ xa.
Vung lên gươm quý năm lần ấy,
Bọn giặc chạy dài khi thấy ta.
Áp giải cầm tù chủ tướng giặc,
Bắt quỳ mọp trán nơi dinh nhà.
Khiêm nhường thân ấy quân pha trộn,
Một trận khó cho luận công mà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời