從軍行其七

玉門山嶂幾千重,
山北山南總是烽。
人依遠戍須看火,
馬踏深山不見蹤。

 

Tòng quân hành kỳ 7

Ngọc Môn sơn chướng kỷ thiên trùng,
Sơn bắc sơn nam tổng thị phong.
Nhân y viễn thú tu khán hoả,
Mã đạp thâm sơn bất kiến tung.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngọc Môn núi ngất mấy nghìn trùng,
Núi bắc núi nam lửa tứ tung.
Người trẩy thú xa toàn thấy lửa,
Ngựa đi chẳng để dấu non cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Ngọc Môn hàng hàng lớp lớp
Phong hoả đài xây khắp bắc nam
Thường dân lính thú phải xem
Rừng sâu ngựa đạp đâu kèm dấu chân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngọc Môn non núi chất muôn trùng
Núi bắc non nam lửa khói bùng
Lính thú xa trông màu lửa dậy
Non sâu vó ngựa dễ đâu tầm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Núi Ngọc Môn nghìn trùng hiểm trở
Lửa đài nam bắc khắp non cao
Người đi lính thú nên nhìn lửa
Ngựa đạp núi sâu chẳng vết lưu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngọc Môn núi dựng ngất nghìn trùng,
Núi bắc núi nam lửa báo tung.
Lính thú từ xa nhìn thấy lửa,
Ngựa đi chẳng đạp dấu non cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời