井梧吟

庭除一古桐,
聳幹入雲中。
枝迎南北鳥,
葉送往來風。

 

Tỉnh ngô ngâm

Đình trừ nhất cổ đồng,
Tủng cán nhập vân trung.
Chi nghinh nam bắc điểu,
Diệp tống vãng lai phong.

 

Dịch nghĩa

Gần thềm sân trước có một cây ngô đồng già,
Thân cao chót vót tới mây.
Cành đón tiếp chim chóc từ mọi hướng tới đậu,
Lá tiễn đưa mọi cơn gió thổi qua lại.


Hai câu đầu của bài thơ này do cha của Tiết Đào là Tiết Vân 薛鄖 làm, hai câu sau là do nàng ứng đáp, khi đó mới 8 tuổi và Tiết Vân kinh ngạc về tài năng của nàng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Sân đồng cổ một cây,
Thân vườn cao vào mây.
Cành đón chim nam bắc,
Lá đưa gió đông tây.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Trước sân cổ thụ ngô đồng,
Thân cây cao vút tầng không mây trời.
Cành, chim nam bắc đón mời,
Lá, đưa tiễn gió xa vời lại qua.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngô đồng già ở thềm sân trước
Thân cây vươn cao ước mây xanh
Bắc nam chim tới đậu cành
Lá đưa tiễn mọi gió lành tới lui

Chưa có đánh giá nào
Trả lời