Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 19/05/2006 18:05

春望詞其四

那堪花滿枝,
翻作兩相思。
玉箸垂朝鏡,
春風知不知。

 

Xuân vọng từ kỳ 4

Na kham hoa mãn chi
Phiên tác lưỡng tương tư
Ngọc trợ thuỳ triêu kính
Xuân phong tri bất tri.

 

Dịch nghĩa

Nào cam lòng nhìn hoa đầy cành,
Làm thành hai ngả tương tư.
Những giọt lệ ngọc trong gương buổi mai,
Gió xuân có biết chăng?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Chán ngán nhìn hoa nở
Hai đứa cùng nhớ nhau
Trâm cài soi gương sớm
Gió xuân nào biết đâu?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Chán chường hoa nở cành xuân
Xui chi hai kẻ bần thần nhớ nhau
Soi gương trâm ngọc giắt đầu
Gió xuân có thấu nỗi sầu của ai?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Đành cam hoa nở đầy cành!
Cho tương tư lại rẽ thành ra hai.
Trâm ngọc kề gương sớm mai,
Gió xuân chẳng biết chẳng hoài gì đâu!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngán thay hoa nở đầy cành,
Khiến cho đôi lứa đem tình nhớ nhau.
Gương mai trâm ngọc giắt đầu,
Gió xuân có biết vì đâu chăng là.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Buồn thay hoa nở đày cành
Mà sao xa cách đôi mình nhớ thương
Trâm vàng nhạt vẻ trước gương
Gió xuân có biết nỗi buồn ai chăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngao ngán nhìn hoa đầy cành nở
Gió tung bay lại nhớ chàng xa
Trong gương đũa ngọc nhạt nhoà
Gió xuân có biêt là ta nhớ chàng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời