08/12/2022 15:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng xuân từ kỳ 4
春望詞其四

Tác giả: Tiết Đào - 薛濤

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/05/2006 18:05

 

Nguyên tác

那堪花滿枝,
翻作兩相思。
玉箸垂朝鏡,
春風知不知。

Phiên âm

Na kham hoa mãn chi
Phiên tác lưỡng tương tư
Ngọc trợ thùy triêu kính
Xuân phong tri bất tri.

Dịch nghĩa

Nào cam lòng nhìn hoa đầy cành,
Làm thành hai ngả tương tư.
Những giọt lệ ngọc trong gương buổi mai,
Gió xuân có biết chăng ?

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Đành cam hoa nở đầy cành!
Cho tương tư lại rẽ thành ra hai.
Trâm ngọc kề gương sớm mai,
Gió xuân chẳng biết chẳng hoài gì đâu!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Đào » Vọng xuân từ kỳ 4