09/02/2023 13:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tỉnh ngô ngâm
井梧吟

Tác giả: Tiết Đào - 薛濤

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 22/05/2009 23:01

 

Nguyên tác

庭除一古桐,
聳幹入雲中。
枝迎南北鳥,
葉送往來風。

Phiên âm

Đình trừ nhất cổ đồng,
Tủng cán nhập vân trung.
Chi nghinh nam bắc điểu,
Diệp tống vãng lai phong.

Dịch nghĩa

Gần thềm sân trước có một cây ngô đồng già,
Thân cao chót vót tới mây.
Cành đón tiếp chim chóc từ mọi hướng tới đậu,
Lá tiễn đưa mọi cơn gió thổi qua lại.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Trước sân cổ thụ ngô đồng,
Thân cây cao vút tầng không mây trời.
Cành, chim nam bắc đón mời,
Lá, đưa tiễn gió xa vời lại qua.
Hai câu đầu của bài thơ này do cha của Tiết Đào là Tiết Vân 薛鄖 làm, hai câu sau là do nàng ứng đáp, khi đó mới 8 tuổi và Tiết Vân kinh ngạc về tài năng của nàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Đào » Tỉnh ngô ngâm