Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (231 bài thơ)
- Đỗ Mục (116 bài thơ)
- Ôn Đình Quân (54 bài thơ)
- Vi Trang (52 bài thơ)
- Cao Biền (26 bài thơ)
Tạo ngày 20/10/2007 09:06 bởi Vanachi
Lã Nham 呂巖 tự Động Tân 洞賓, người Vĩnh Lạc, phủ Hà Trung, cháu của một quan Lễ bộ thị lang. Khoảng năm Hàm Thông thi tiến sĩ, không đỗ, dạo chơi tại Trường An, sau đó không rõ tung tích.