Lúc thổi địch trước lầu Hoàng Hạc
Bến sông đầy tần trắng liệu hồng
Cùng ai tỏ nỗi lòng u ẩn
Chỉ có chăng gió mát trăng trong

tửu tận tình do tại