21/05/2022 09:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Hoàng Hạc lâu Thạch Chiếu
題黃鶴樓石照

Tác giả: Lã Nham - 呂巖

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2014 15:30

 

Nguyên tác

黃鶴樓前吹笛時,
白蘋紅蓼滿江湄。
衷情欲訴誰能會,
惟有清風明月知。

Phiên âm

Hoàng Hạc lâu tiền xuy địch thì,
Bạch tần hồng liệu mãn giang mi.
Trung tình dục tố thuỳ năng hội,
Duy hữu thanh phong minh nguyệt tri.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lúc thổi địch trước lầu Hoàng Hạc
Bến sông đầy tần trắng liệu hồng
Cùng ai tỏ nỗi lòng u ẩn
Chỉ có chăng gió mát trăng trong
Trước lầu Hoàng Hạc có một tảng đá xanh rất lớn, khi ánh tịch dương chiếu nghiêng xuống, tảng đá phản chiếu lại như một tấm gương lớn rất đẹp, được gọi là Thạch Chiếu hoặc Thạch Kính 石鏡. Về sau người ta xây ở đây một cái đình để khách vãng lai đến xem, được gọi là Thạch Chiếu đình, hay Thạch Kính đình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lã Nham » Đề Hoàng Hạc lâu Thạch Chiếu