28/05/2024 20:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc kỳ 4
塞下曲其四

Tác giả: Thường Kiến - 常建

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2007 17:52

 

Nguyên tác

因嫁單于怨在邊,
蛾眉萬古葬胡天。
漢家此去三千里,
青塚常無草木煙。

Phiên âm

Nhân giá Thiền Vu oán tại biên,
Nga my[1] vạn cổ táng Hồ thiên.
Hán gia thử khứ tam thiên lý,
Thanh trủng[2] thường vô thảo mộc yên.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Gả Thiền Vu oán giăng khắp ải
Nga mi buồn chết tại đất Hồ
Cách ba ngàn dặm cố đô
Mồ chôn thanh trũng đất khô cỗi cằn.
[1] Mày ngài, chỉ Chiêu Quân.
[2] Nơi chôn Chiêu Quân, đất Hồ (nay thuộc Tuy Quy, Tuy Viễn) có cỏ xanh, chung quanh cỏ màu trắng hoặc khô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thường Kiến » Tái hạ khúc kỳ 4