25/09/2020 02:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc kỳ 4
塞下曲其四

Tác giả: Thường Kiến - 常建

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2007 17:52

 

Nguyên tác

因嫁單于怨在邊,
蛾眉萬古葬胡天。
漢家此去三千里,
青塚常無草木煙。

Phiên âm

Nhân giá Thiền Vu oán tại biên,
Nga my vạn cổ táng Hồ thiên.
Hán gia thử địa tam thiên lý,
Thanh trủng thường vô thảo mộc yên.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Gả Thiền Vu oán giăng khắp ải
Nga mi buồn chết tại đất Hồ
Cách ba ngàn dặm cố đô
Mồ chôn thanh trũng đất khô cỗi cằn.
[] Mày ngài, chỉ Chiêu Quân.
[] Nơi chôn Chiêu Quân, đất Hồ (nay thuộc Tuy Quy, Tuy Viễn) có cỏ xanh, chung quanh cỏ màu trắng hoặc khô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thường Kiến » Tái hạ khúc kỳ 4