歸隱

十年蹤跡走紅塵,
回首青山入夢頻。
紫陌縱榮爭及睡,
朱門雖貴不如貧。
愁聞劍戟扶危主,
悶聽笙歌聒醉人。
攜取舊書歸舊隱,
野花啼烏一般春。

 

Quy ẩn

Thập niên tung tích tẩu hồng trần,
Hồi thủ thanh sơn nhập mộng tần.
Tử mạch tung vinh tranh cập thuỵ,
Chu môn tuy quý bất như bần.
Sầu văn kiếm kích phù nguy chúa.
Muộn thính sinh ca quát tuý nhân.
Huề thủ cựu thư quy cựu ẩn,
Dã hoa đề ô nhất ban xuân.

 

Dịch nghĩa

Mười năm tông tích chạy trốn nơi bụi trần
Chuyện quay về núi xanh luôn vào trong mộng
Đai tía trả lại vinh hoa, tranh lấy giấc ngủ
Cửa son tuy giàu nhưng không biết được cảnh nghèo
Lòng buồn nghe tin trong loạn lạc có người phò chúa khi bị nguy
Càng chán nghe sênh phách xui người sống say sưa
Cầm sách cũ lên tay, về nơi ở ẩn cũ
Hoa đồng chim hót đem đến cho ta hương xuân

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Dấu vết mười năm trốn cõi trần
Quay đầu mộng hướng núi non xanh
Trả về đai tía, tranh vùi ngủ
Quyền quý thì sang, chẳng biết bần
Phò chúa cơn nguy buồn loạn lạc
Phách xênh chán ngắt, rượu say tràn
Cầm tay sách cũ, về nơi cũ
Chim hót hoa đồng ta đón xuân


Nguồn: Thiên gia thi, NXB Hội Nhà văn, 1998
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mười năm in bụi hồng dấu vết
Mơ núi xanh có lúc quay về
Trả đai tía, tranh ngủ khò
Lầu son đâu có biết cho kiếp nghèo
Buồn chinh chiến ai phó tá chủ
Chán nghe sênh với lũ say mèm
Về nơi ẩn cũ sách đèn
Hoa rừng chim hót hương xuân an nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời