尋隱者不遇

松下問童子,
言師採藥去。
只在此山中,
雲深不知處。

 

Tầm ẩn giả bất ngộ

Tùng hạ vấn đồng tử,
Ngôn sư thái dược khứ.
Chỉ tại thử sơn trung,
Vân thâm bất tri xứ.

 

Dịch nghĩa

Dưới cây tùng hỏi thăm tiểu đồng,
Nói rằng thầy đã đi hái thuốc.
Chỉ ở trong núi này thôi,
Nhưng mây dày nên chẳng biết chỗ nào.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Gốc thông hỏi chú học trò
Rằng: thầy hái thuốc lò mò đi xa
Ở trong núi ấy thôi mà
Mây che mù mịt biết là đi đâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Dưới rạng thông xanh hỏi tiểu đồng
Rằng: Thầy hái thuốc ở đàng trong
Quanh quẩn núi nầy không đâu khác
Nhưng mây giăng bủa khó tìm ông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuệ Sỹ

Gốc thông hỏi chú tiểu đồng;
Rằng thưa sư phụ lên rừng hái cây.
Rừng xa một khoảng mây dày;
Trông theo ai biết dấu hài về đâu?


(Tuy nhiên, đang tìm xác minh lại xem đúng tên người dịch hay không, vị nào biết xin chỉ giúp.)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vodanhthi

Ngay gốc hỏi tâm trẻ
Rằng sư kiếm thuốc hái
Chỉ ở nội tâm đây
Căn sâu dấu không thấy.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Shiroi

Dưới cội tùng nghe trẻ
Rằng thầy hái thuốc xa
Chỉ trong vòng núi ấy
Mây thẫm khó tìm ra

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dị bản

Cách nay rất lâu, lần đầu tiên tôi đọc được bài thơ này, thì câu cuối ghi là "Vân thâm bất kiến xứ". Nguồn tham khảo có rất nhiều, các bạn cứ google search thì sẽ gặp.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Gốc thông hỏi trò nhà
Rằng thầy đi hái thuốc
Ở trong núi thôi mà
Mây dày nhìn chẳng ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Dưới thông hỏi chú tiểu đồng
Rằng thầy hái thuốc nên không có nhà
Núi này quanh quất không xa
Nhưng mây nhiều biết đâu là chốn đi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Dưới thông hỏi chú tiểu đồng,
Thưa rằng hái thuốc thầy không ở nhà.
Chỉ trong núi ấy đâu xa,
Vì mây phủ kín, biết là nơi nao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Dưới thông hỏi cậu nhỏ,
Hái thuốc, thầy đâu có.
Chỉ ở núi này thôi.
Mây mù đường chẳng rõ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối