歸輞川作

谷口疏鐘動,
漁樵稍欲稀。
悠然遠山暮,
獨向白雲歸。
菱蔓弱難定,
楊花輕易飛。
東皐春草色,
惆悵掩柴扉。

 

Quy Võng Xuyên tác

Cốc khẩu sơ chung động,
Ngư tiều sảo dục hi.
Du nhiên viễn sơn mộ,
Độc hướng bạch vân quy.
Lăng mạn nhược nan định,
Dương hoa khinh dị phi.
Đông cao xuân thảo sắc,
Trù trướng yểm sài phi.

 

Dịch nghĩa

Cửa hang mới nghe vẳng tiếng chuông chùa,
Ngư phủ và tiều phu vắng dần.
Nơi núi xa, bóng chiều man mác,
Một mình đi hướng về phía mây trắng.
Cỏ ấu yếu mềm khó đứng yên,
Hoa dương liễu nhẹ dễ bị thổi bay.
Trên bờ đông, cỏ xuân mọc xanh tốt,
Bùi ngùi đóng cổng gỗ lại.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hạt Cát

Nhẹ nhàng chuông ngân thung lũng
Ngư tiều lác đác dời chân
Núi xa hoàng hôn lãng đãng
Ngõ về mây trắng mông mênh
Cỏ lăng mềm mại khó vững
Hoa dương nhẹ hẩng dễ lên
Bờ đông cỏ xuân thắm đượm
Buồn buồn liếp cửa gài then.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Chuông ngân suốt cửa đèo
Núi vắng người leo teo
Bóng núi xa chiều xuống
Họp đàn mây trắng theo
Ao lan tràn lá ấu
Hoa liểu nhẹ bay vèo
Gò phía đông xanh cỏ
Cửa mành sầu rắc reo

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Hồi chuông cửa núi ngân đều
Ông câu thấy một, lão tiều dăm ba
Bóng chiều đổ xuống núi xa
Ðám mây trắng tụ bay qua một chiều
Um tùm ấu mọc ao bèo
Cánh hoa liểu nhẹ bay vèo trên không
Cỏ xuân non nhạt gò đông
Nép sau liếp cửa lòng không dứt buồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Chậm rãi hồi chuông cốc khẩu
Thưa dần bóng dáng tiều ngư
Non xa chiều về man mác
Hướng theo mây trắng, chân đưa
Cánh nhẹ hoa dương phơi phới
Cọng mềm lá súng đu đưa
Bờ đông cỏ xuân biêng biếc
Cổng hoài lặng khép bơ vơ.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hồi chuông cốc khẩu vẳng đưa
Bóng tiều ngư cũng lưa thưa khuất dần
Núi chiều xa tít mênh mông
Kìa làn mây trắng bềnh bồng về đâu
Cộng mềm lá súng lắt lay
Hoa dương nhẹ cánh lả bay dịu dàng
Bờ đông biếc sắc cỏ xuân
Cửa sài khép kín bâng khuâng cõi lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Chậm rãi hồi chuông Cốc khẩu
Thưa dần bóng dáng tiều ngư
Non xa chiều về man mác
Hướng theo mây trắng chân đưa
Cánh nhẹ hoa dương phơi phới
Cọng mềm lá súng đu đưa
Bờ đông cỏ xuân biêng biếc
Cổng hoài lặng khép bơ vơ


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chuông thung lũng ngân vang rời rạc
Dân ngư tiều lác đác trở về
Trời chiều man mác núi xa
Hướng theo mây trắng bước lê một mình
Thân củ ấu mỏng manh khó vững
Hoa liễu dương nhẹ cũng dễ bay
Bờ đông cỏ biếc gió lay
Trong lòng buồn bã cửa cây khép hờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hồi chuông hang núi vẳng đưa,
Ngư tiều bóng dáng cũng thưa khuất dần
Non chiều man mác mây vần,
Hướng theo mây trắng, chân lần bước đưa.
Hoa dương phơi phới đương mùa,
Cọng mềm lá súng đu đưa dịu dàng.
Bờ đông, xuân, cỏ xanh tràn,
Cửa sài lặng khép lòng càng buồn hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cốc khẩu vẳng chuông chùa,
Ngư tiều lần vắng thưa.
Núi xa chiều man mác,
Một mình theo mây mờ.
Ngó sen yếu khó vững,
Hoa dương nhẹ đung đưa.
Gò cỏ đông xuân thắm,
Khép cổng lòng ngẩn ngơ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời