14/08/2022 15:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tầm ẩn giả bất ngộ
尋隱者不遇

Tác giả: Giả Đảo - 賈島

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 17:56

 

Nguyên tác

松下問童子,
言師採藥去。
只在此山中,
雲深不知處。

Phiên âm

Tùng hạ vấn đồng tử,
Ngôn sư thái dược khứ.
Chỉ tại thử sơn trung,
Vân thâm bất tri xứ.

Dịch nghĩa

Dưới cây tùng hỏi thăm tiểu đồng,
Nói rằng thầy đã đi hái thuốc.
Chỉ ở trong núi này thôi,
Nhưng mây dày nên chẳng biết chỗ nào.

Bản dịch của Shiroi

Dưới cội tùng nghe trẻ
Rằng thầy hái thuốc xa
Chỉ trong vòng núi ấy
Mây thẫm khó tìm ra

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Đảo » Tầm ẩn giả bất ngộ