尋張逸人山居

危石才通鳥道,
空山更有人家。
桃源定在深處,
澗水浮來落花。

 

Tầm Trương dật nhân sơn cư

Nguy thạch tài thông điểu đạo,
Không sơn cánh hữu nhân gia.
Đào Nguyên định tại thâm xứ,
Giản thuỷ phù lai lạc hoa.

 

Dịch nghĩa

Qua những tảng đá chênh vênh đi tới đường mòn thoáng hơn,
Núi hoang vắng nhưng cuối cùng cũng thấy có nhà.
Có lẽ cõi Đào Nguyên ẩn sâu trong rừng già,
Vì thấy hoa đào rụng được nước suối cuốn trôi qua đây.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đá chênh vênh đưòng mòn vừa thấy
Núi hoang vu có mấy nóc gia
Đào Nguyên hẳn chẳng bao xa
Hoa đào rụng, suối cuốn ra trôi hoài

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chênh vênh đá tới đường mòn qua,
Núi cuối hoang vu cũng thấy nhà.
Có lẽ Đào Nguyên trong núi thẳm,
Hoa đào nhìn thấy suối trôi ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đá dựng đường chim mới mở
Núi hoang đâu mấy ngôi nhà
Đào Nguyên hẳn thăm thẳm xứ
Bồng bềnh suối nước cánh hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vừa qua đá dựng đến đường chim
Núi vắng nhà ông muốn đến tìm
Tiên ở thường là nơi chốn thẳm
Nước khe trôi nổi hoa rơi chìm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời