塞下曲其三

龍鬥雌雄勢已分,
山崩鬼哭恨將軍。
黃河直北千餘裏,
冤氣蒼茫成黑雲。

 

Tái hạ khúc kỳ 3

Long đấu thư hùng thế dĩ phân,
Sơn băng quỷ khốc hận tướng quân.
Hoàng Hà trực bắc thiên dư lý,
Oan khí thương mang thành hắc vân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Thế thắng bại thư hùng đã rỏ
Hận tướng quân núi đổ quỷ la
Bắc hoang ngàn dặm Hoàng Hà
Khí oan đầy dẫy phủ nhoà mây đen.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rồng trống mái thắng thua đã rõ
Ma oán than khóc lở núi non
Sông Hoàng xuôi bắc dặm ngàn
Khí oan ngùn ngụt biến thành mây đen.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Phân tranh trống mái cặp rồng yên
Quân hận núi chuồi quỷ khóc rên
Ngàn dặm Hoàng Hà xuôi hướng bắc
Mênh mông oan khí tụ mây đen.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thắng bại thế thư hùng đã phân,
Tướng quân quỷ khóc hận non băng.
Hoàng Hà thẳng bắc trên ngàn dặm
Oan khí dẫy đầy phủ hắc vân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thắng bại thư hùng đã phân,
Núi băng quỷ khóc tướng quân hận sầu.
Hoàng Hà thẳng bắc ngàn sâu
Oan khí đầy dẫy phủ mầu mây đen.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời