塞下曲其二

北海陰風動地來,
明君祠上望龍堆。
髑髏皆是長城卒,
日暮沙場飛作灰。

 

Tái hạ khúc kỳ 2

Bắc Hải âm phong động địa lai,
Minh quân từ thượng vọng Long Đôi.
Độc lâu giai thị Trường Thành tốt,
Nhật mộ sa trường phi tác khôi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Gió âm chấn động từ Bắc Hải
Vua thượng đàn vọng mãi Long Đôi
Trường Thành xác chết, đầu lâu
Ngày đêm chiến địa khói tro không ngừng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió âm mạnh trong vùng Bắc Hải
Bài thơ vua vọng tới Long Đôi
Trường Thành sĩ tốt đầu lâu
Ngày đêm hoá bụi bay mù trường sa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chấn động gió âm từ Bắc Hải,
Vua hiền đàn vọng mãi Long Đôi.
Đầu lâu sĩ tốt Trường Thành chết,
Chiến địa ngày đêm tro khói mù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bắc Hải chấn động gió âm,
Vua hiền đàn vọng mãi thần Long Đôi.
Trường Thành đầu lâu đầy đồi,
Sa trường trời tối tro bồi khói bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời