Chia ly dễ dàng gặp khó khăn,
Núi sông xa cách đường mênh mang.
Chưa dám cất lời thương mến chàng,
Thư gửi phù vân, mây biệt tăm.
Như mưa nước mắt huỷ dung nhan,
Ai nhớ một mình chẳng thở than.
Trăn trở đêm đêm giấc chẳng thành,
Khoác áo ra cửa tới lui quanh.
Chậm cất lời ca tiếng tiếng buồn,
Vui đi sầu tới nát tâm can.
Gió buồn xao xác khí thu hàn,
Động lay màn lụa quá hiên Tần.
Ngẩng mặt nhìn mây ngắm sao trăng,
Con chim bay qua,
Tiếng thật đáng thương,
Quyến luyến chẳng nguôi nỗi nhớ mong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.