06/07/2022 22:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc kỳ 2
塞下曲其二

Tác giả: Thường Kiến - 常建

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2007 17:50

 

Nguyên tác

北海陰風動地來,
明君祠上望龍堆。
髑髏皆是長城卒,
日暮沙場飛作灰。

Phiên âm

Bắc Hải âm phong động địa lai,
Minh quân từ thượng vọng Long Đôi[1].
Độc lâu giai thị Trường Thành tốt,
Nhật mộ sa trường phi tác khôi.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Gió âm chấn động từ Bắc Hải
Vua thượng đàn vọng mãi Long Đôi
Trường Thành xác chết, đầu lâu
Ngày đêm chiến địa khói tro không ngừng.
[1] Đồi Bạch Long ở Tân Cương gần nước Lâu Lan, nơi xảy ra nhiều trận đánh giữa quân nhà Hán và các thị tộc tây bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thường Kiến » Tái hạ khúc kỳ 2