平蕃曲其三

絕漠大軍還,
平沙獨戍閒。
空留一片石,
萬古在燕山。

 

Bình phiên khúc kỳ 3

Tuyệt mạc đại quân hoàn,
Bình sa độc thú nhàn.
Không lưu nhất phiến thạch,
Vạn cổ tại Yên san.

 

Dịch nghĩa

Từ hoang mạc xa xôi, đại quân trở về,
Miền sa mạc nay bình an, chỉ cần một người lính an nhàn.
Để lại một bia đá chơ vơ,
Trên núi Yên ghi chiến tích cho muôn đời sau.


Tác giả dẫn tích Đậu Hiến đời Đông Hán năm 89 lãnh binh đánh bại quân bắc Hung Nô, đuổi tới núi Yên Nhiên, khắc bia ghi chiến thắng rồi trở về, và ưu tư cho thời cuộc nhà Đường, thường bị giặc phiên xâm phạm bờ cõi mà dẹp không yên.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đại quân rời sa mạc
Cát dài lính thảnh thơi
Suông trơ đá một phiến
Núi Yên sững muôn đời


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quân chiến thắng về từ sa mạc
Đã bình yên, canh gác an nhàn
Chơ vơ bia đá Yên san
Muôn đời chiến tích huy hoàng ghi công

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hoang mạc xa quân rời
Giữ an một lính thôi.
Để lại một phiến đá
núi Yên lưu muôn đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoang mạc xa xôi quân lại làng,
Nước an một lính được an nhàn.
Chơ vơ để lại còn bia đá,
Chiến tích núi Yên ghi rỡ ràng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoang mạc đại quân quay trở lại
Biên thuỳ một lính giữ bình yên
Vẫn còn phiến đá chơ vơ đó
Chiến tích lưu truyền mãi núi Yên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Rời sa mạc quân khải hoàn
Sa trường yên tĩnh lính nhàn cô đơn
Đá lưu vắng vẻ một hòn
Mãi ghi chiến tích Yên Sơn chốn này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời