塞上曲

翩翩雲中使,
來問太原卒。
百戰苦不歸,
塞雲隨陣落。
刀頭怨明月,
寒日傍城沒。
城下有寡妻,
哀哀哭枯骨。

 

Tái thượng khúc

Phiên phiên vân trung sử,
Lai vấn Thái Nguyên tốt.
Bách chiến khổ bất quy,
Tái vân tuỳ trận lạc.
Đao đầu oán minh nguyệt,
Hàn nhật bạng thành một.
Thành hạ hữu quả thê,
Ai ai khốc khô cốt.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sứ giả trong mây oai lẫm liệt
Tới hỏi người lính Thái Nguyên quê
Trăm trận khổ chiến chưa về
Mây trên biên ải lạc rơi từng hàng
Đầu đao oán nỗi trăng sáng quá
Ngày lạnh bên thành chết lính rồi
Dưới thành vợ goá có người
Bi ai khóc đống xương rời lạnh khô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sứ giả trong mây oai phong,
Tới Thái Nguyên hỏi vân mòng lính quê.
Trăm trận khổ chiến chưa về,
Mây trên biên ải lạc rơi trận rồi.
Đầu đao oán trăng sáng màu,
Bên thành ngày lạnh chết người lính trơn.
Dưới thành vợ goá có hơn,
Bi ai than khóc đống xương lạnh tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời