25/03/2023 14:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái thượng khúc
塞上曲

Tác giả: Thường Kiến - 常建

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 12/09/2019 00:55

 

Nguyên tác

翩翩雲中使,
來問太原卒。
百戰苦不歸,
塞雲隨陣落。
刀頭怨明月,
寒日傍城沒。
城下有寡妻,
哀哀哭枯骨。

Phiên âm

Phiên phiên vân trung sử,
Lai vấn Thái Nguyên tốt.
Bách chiến khổ bất quy,
Tái vân tuỳ trận lạc.
Đao đầu oán minh nguyệt,
Hàn nhật bạng thành một.
Thành hạ hữu quả thê,
Ai ai khốc khô cốt.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sứ giả trong mây oai lẫm liệt
Tới hỏi người lính Thái Nguyên quê
Trăm trận khổ chiến chưa về
Mây trên biên ải lạc rơi từng hàng
Đầu đao oán nỗi trăng sáng quá
Ngày lạnh bên thành chết lính rồi
Dưới thành vợ goá có người
Bi ai khóc đống xương rời lạnh khô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thường Kiến » Tái thượng khúc