塞下

鐵馬胡裘出漢營,
分麾百道救龍城。
左賢未遁旌竿折,
過在將軍不在兵。

 

Tái hạ

Thiết mã Hồ cừu xuất Hán doanh,
Phân huy bách đạo cứu Long Thành.
Tả hiền vị độn tinh can chiết,
Quá tại tướng quân bất tại binh.

 

Dịch nghĩa

Cưỡi ngựa có giáp sắt, mặc áo lông thú xứ Hồ, dẫn quân ra khỏi doanh trại nhà Hán,
Chỉ huy tất cả các đạo quân tới cứu Long Thành.
Tướng Tả hiền của địch chưa kịp rút chạy thì cờ chỉ huy đã gãy,
Ta vào lều tướng giặc chứ không vào lều lính giặc.


Tác giả là nhân vật chỉ huy quân sĩ trong bài.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuất doanh trại áo lông ngựa sắt
Chỉ huy quân cứu gấp Long Thành
Tả Hiền gãy nát cờ tinh
Ta vào lều tướng, lều binh chẳng màng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngựa giáp áo Hồ quân xuất nhanh,
Chỉ huy quân cứu tới Long Thành.
Tả hiền chưa chạy thì cờ gãy,
Lều tướng ta vào lính chẳng canh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngựa giáp áo Hồ xuất doanh,
Chỉ huy quân cứu Long Thành gấp ngay.
Tả hiền chưa chạy cờ lay,
Ta vào lều tướng chẳng quay lều thường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời