關山月

一雁過連營,
繁霜覆古城。
胡笳在何處,
半夜起邊聲。

 

Quan san nguyệt

Nhất nhạn quá liên dinh,
Phồn sương phúc cổ thành.
Hồ già tại hà xứ,
Bán dạ khởi biên thanh.

 

Dịch nghĩa

Một con nhạn bay qua liên doanh trại,
Sương dày đặc bao phủ cổ thành.
Không biết kèn lá của người Hồ phát ra từ đâu,
Mà cứ nửa đêm là nghe được âm thanh miền biên ải.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nhạn lẻ vút qua doanh,
Dầy sương trút cổ thành.
Hồ già nơi nào thổi,
Nửa đêm vẳng âm thanh.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Nhạn lẻ vút quân doanh
Não nề sương cổ thành
Khèn Hồ vẳng đâu đấy
Biên ải dậy đêm thanh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua liên doanh lượn bay một nhạn
Sương dày nhiều che án cổ thành
Kèn Hồ nghe thoảng đâu quanh
Nửa đêm ai oán âm thanh ải ngoài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chiếc nhạn vượt liên doanh
Sương che đẫm cổ thành
Kèn Hồ đâu thổi nhỉ
Bên ải nửa đêm vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhạn lẻ vượt trại quân
Sương dày bọc cổ thành
Kèn Hồ đâu thổi lại
Ải vắng rộn đêm thanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bay qua một nhạn trại liên doanh,
Bao phủ sương dày đặc cổ thành.
Kèn lá người Hồ từ đâu phát?
Nửa đêm biên ải nổi âm thanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Doanh trại một nhạn bay qua,
Sương mù dày đặc phủ bao cổ thành.
Kèn Hồ không biết nghe quanh?
Nửa đêm biên ải âm thanh nghe hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời