雁門太守行

黑雲壓城城欲摧,
甲光向日金鱗開。
角聲滿天秋色裡,
塞上燕脂凝夜紫。
半捲紅旗臨易水,
霜重鼓寒聲不起。
報君黃金臺上意,
提攜玉龍為君死。

 

Nhạn Môn thái thú hành

Hắc vân áp thành thành dục tồi,
Giáp quang hướng nhật kim lân khai.
Giốc thanh mãn thiên thu sắc lý,
Tái thượng yên chi ngưng dạ tử.
Bán quyển hồng kỳ lâm Dịch thuỷ,
Sương trọng cổ hàn thanh bất khởi.
Báo quân Hoàng Kim đài thượng ý,
Đề huề Ngọc Long vi quân tử.

 

Dịch nghĩa

Mây đen trên thành như muốn đè nát thành,
Áo giáp vàng lóng lánh ánh vẩy cá trong nắng.
Tiếng tù và thổi vang trời trong sắc thu,
Ban đêm quan ải màu tía như phấn kẻ lông mày.
Cờ đỏ cuốn một nửa khi quân tới sông Dịch,
Sương mù dày, trời lạnh, trống thúc quân không nổi.
Để báo đáp ơn vua qua ý nghĩa của đài Hoàng Kim,
Nguyện đem kiếm Ngọc Long vì vua mà chiến đấu tới chết.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Mây đen đè thành, thành muốn đổ
Ánh gươm tuốt vàng từng vảy cá
Tiếng tù và đỏ thắm trời thu
Biên giới tím, nhạn đêm xao xác
Kề sông Dịch cờ hồng cuộn nửa
Nặng trĩu sương, tiếng trống chìm sâu
Trước thềm vàng trung với đức vua
Cầm rồng ngọc vì Người quyết tử


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 1), NXB Giáo dục, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây đen muốn đè thành tan nát
Vẩy cá vàng áo giáp long lanh
Tù và vang động khắp thành
Ban đêm quan ải sắc xanh phấn màu
Cờ nửa cuốn khi qua sông Dịch
Trời lạnh căm, sưong đặc, trống im
Ân sâu trong nghĩa Hoàng kim
Nguyện đem kiếm Ngọc long đền ơn vua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời