Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 03/02/2009 17:19

詠山泉

山中有流水,
借問不知名。
映地爲天色,
飛空作雨聲。
轉來深澗滿,
分出小池平。
恬澹無人見,
年年長自清。

 

Vịnh sơn tuyền

Sơn trung hữu lưu thuỷ,
Tá vấn bất tri danh.
Ánh địa vi thiên sắc,
Phi không tác vũ thanh.
Chuyển lai thâm giản mãn,
Phân xuất tiểu trì bình.
Điềm đạm vô nhân kiến,
Niên niên trường tự thanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Trên non có nguồn nước,
Tên gọi ít người thông.
Chiếu nắng màu tươi đất,
Gieo mưa tiếng mát không.
Khe sâu khi chuyển hướng,
Vũng rộng lúc chia dòng.
Lặng lẽ không ai thấy,
Năm dài riêng tự trong.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên núi cao có dòng nước chảy
Thử hỏi thăm nhưng chẳng biết tên
Sắc trời làm sáng đất liền
Bay trong không khí âm rền tiếng mưa
Rơi xuống thành suối khe đầy nước
Xuôi chảy thành ra các ao con
Không người thấy, lặng lẽ suông
Năm dài vẫn cứ tự trong trẻo hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên non nước chảy có dòng,
Hỏi thử tên ít người thông ngọn nguồn.
Sắc trời chiếu đất tươi luôn,
Gieo trong không khí mưa luồn tiếng vang.
Khe sâu khi chuyển hướng sang,
Vũng rộng chia dòng thành các ao con.
Điềm đạm không ai thấy luôn,
Năm năm dài vẫn tự trong riêng mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời