釣魚灣

垂釣綠灣春,
春深杏花亂。
潭清疑水淺,
荷動知魚散。
日暮待情人,
維舟綠楊岸。

 

Điếu ngư loan

Thuỳ điếu lục loan xuân,
Xuân thâm hạnh hoa loạn.
Đàm thanh nghi thuỷ thiển,
Hà động tri ngư tản.
Nhật mộ đãi tình nhân,
Duy chu lục dương ngạn.

 

Dịch nghĩa

Ngày xuân buông câu nơi bờ nước lõm dưới tàng cây xanh,
Giữa xuân nên hoa hạnh nở đầy.
Nước trong nên cứ tưởng đầm nông,
Thấy hoa sen lay động biết là cá bơi loanh quanh.
Chờ đợi người tình buổi chiều tới,
Nàng sẽ buộc thuyền bên bờ có dương liễu xanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trung Hiền

Đầm xanh xuân thả câu
Cuối xuân hoa hạnh nở
Đầm trong ngỡ nước nông
Sen động biết cá chạy
Chiều ta đợi người yêu
Bờ dương xanh thuyền đậu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân buông cần bờ xanh
Hoa hạnh xuân đầy cành
Nước trong tưởng đầm cạn
Sen động biết cá quanh
Chiều chờ người yêu tới
Buộc thuyền bờ dương xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Buông câu bờ nước dưới tàng cây,
Hoa hạnh giữa xuân nên nở đầy.
Đầm nước tưởng trong lại cứ cạn,
Loanh quanh cá động hoa sen lay,
Đợi chờ chiều tối người tình tới,
Thuyền buộc bên bờ dương liễu bày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời