釣臺

漢鼎鹽梅一縷輕,
桐江風月有餘清。
羊裘物色無逃處,
惹得人間萬古名。

 

Điếu đài

Hán đỉnh diêm mai nhất lũ khinh,
Đồng Giang phong nguyệt hữu dư thanh.
Dương cừu vật sắc vô đào xứ,
Nhạ đắc nhân gian vạn cổ danh.

 

Dịch nghĩa

Vạc nhà Hán và chuyện mối mơ xem nhẹ hơn một sợi dây,
Trăng gió trên Đồng Giang thừa sự thanh cao.
Chiếc áo da cừu bị tìm vời không còn nơi lẩn tránh,
Nên buộc phải lưu lại thanh danh muôn thuở ở đời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

"Muối mơ vạc Hán" nhẹ dường tơ,
Trăng gió Đồng Giang sảng khoái thừa.
Chiếc áo da cừu khôn lẩn tránh
Đành lưu danh lại với ngàn xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Muối mơ Hán đỉnh nhẹ tênh,
Đồng Giang trăng gió lênh đênh một trời.
Áo cừu khó né tìm vời,
Danh thơm muôn thủa để đời chẳng ham.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

''Vạc Hán muối mơ'' nhẹ tựa tơ
Đồng Giang trăng gió thoả tình chưa
Áo cừu chẳng biết nơi đâu lánh
Danh tiếng đành lưu mãi đến giờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mối mơ vạc Hán nhẹ tơ trời,
Trăng gió Đồng Giang thoả tính người.
Chiếc áo cừu da khôn lẩn tránh,
Thanh danh nên để lại muôn đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời