10/08/2022 22:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu đài
釣臺

Tác giả: Nguyễn Ức - 阮億

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2008 08:10

 

Nguyên tác

漢鼎鹽梅一縷輕,
桐江風月有餘清。
羊裘物色無逃處,
惹得人間萬古名。

Phiên âm

Hán đỉnh diêm mai nhất lũ khinh,
Đồng Giang phong nguyệt hữu dư thanh.
Dương cừu vật sắc vô đào xứ,
Nhạ đắc nhân gian vạn cổ danh.

Dịch nghĩa

Vạc nhà Hán và chuyện mối mơ xem nhẹ hơn một sợi dây,
Trăng gió trên Đồng Giang thừa sự thanh cao.
Chiếc áo da cừu bị tìm vời không còn nơi lẩn tránh,
Nên buộc phải lưu lại thanh danh muôn thuở ở đời.

Bản dịch của Đào Phương Bình

"Muối mơ vạc Hán" nhẹ dường tơ,
Trăng gió Đồng Giang sảng khoái thừa.
Chiếc áo da cừu khôn lẩn tránh
Đành lưu danh lại với ngàn xưa.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ức » Điếu đài