荼縻

壓架初開三雨枝,
上陽宮女對愁時。
一生不識梅花面,
獨殿韶光作後期。

 

Đồ mi

Áp giá sơ khai tam lưỡng chi,
Thượng Dương cung nữ đối sầu thì.
Nhất sinh bất thức mai hoa diện,
Độc điện thiều quang tác hậu kỳ.

 

Dịch nghĩa

Vài ba cành mới nở đề lên trên dàn,
Cũng là lúc người cung nữ ở Thượng Dương đang sầu khổ.
Suốt đời chẳng biết mặt hoa mai là gì cả,
Riêng mình đến muộn, lẽo đẽo theo sau bóng thiều quang.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Cành hoa mới nở trên dàn
Thượng Dương cung thất riêng nàng khổ đau
Hoa mai đời có biết đâu
Riêng mình đến muộn đành sau bóng thiều.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyễn Văn Dũng Vicar

Vài cành áp giậu nở chưa lâu
Cung nữ Thượng Dương đúng lúc sầu
Đến mặt hoa mai đời chẳng biết
Ánh xuân kết thúc bóng theo sau.


1. Đồ mi: Một loài hoa, thuộc họ tường vi, chi mâm xôi. (lat. Rubus rosifolius var. coronarius). 荼蘼Cũng viết là đồ mi 酴醾. Hoa Đồ Mi nở báo hiệu mùa xuân đã qua.
2. Thượng Dương cung: 上陽宮 cung của Dương hoàng hậu (楊皇后) đời vua Lý Thánh Tông, sau trở thành Hoàng thái hậu. Theo Ngự chế Việt sử tổng vịnh của Tự Đức, thấy chép theo Đường thư rằng: "Thượng Dương cung là một li cung cách kinh đô Lạc Dương về phía Đông, xây cất giữa niên hiệu Thượng Nguyên đời Đường Cao Tông, Cao Tông thường ở cung ấy, để dự thính triều chính. Võ Tắc Thiên sau khi thoái vị, đã ở cung ấy và giá băng. Do đó, triều nhà Lý lấy chữ Thượng Dương đặt cho tên cung của bà Thái hậu ở". Sau đó, dưới sự ủng hộ của Thái uý Lý Thường Kiệt (李常傑), Ỷ Lan đắc thắng lên ngôi Hoàng thái hậu, còn bà Dương Thái Hậu cùng 72 cung nhân bị giam lỏng, bị ép phải chết theo Lý Thánh Tông.
3. Hoa mai: Chỉ Hàn mai hay mai tuyết, hoa nở sớm nhất báo hiệu mùa xuân về. Hoa mai ví với chí khí người quân tử, phiếm chỉ người quân tử.
4. Thiều quang: là quang cảnh tốt đẹp cả. Cảnh sắc mùa xuân, bóng mặt trời mùa xuân, tuổi trẻ thanh xuân cũng gọi là thiều quang.
(Xin xem lại chữ mi / 縻: nghĩa là Ràng buộc. Như: cơ mi 羈縻 ràng buộc, câu thúc.
Dây buộc trâu, bò...)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vài cành dàn giậu nở chưa lâu,
Đúng lúc Thượng Dương cung nữ sầu.
Chẳng biết cả đời mai có đó,
Bóng thiều đến muộn lẻ theo sau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời