Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2006 04:45

泊舟應豐亭偶題

繫纜江亭覓勝遊,
前朝行殿已荒丘。
鶯花不識興亡事,
撩亂春光未肯休。

 

Bạc chu Ứng Phong đình ngẫu đề

Hệ lãm giang đình mịch thắng du,
Tiền triều hành điện dĩ hoang khâu,
Oanh hoa bất thức hưng vong sự,
Liêu loạn xuân quang vị khẳng hưu.

 

Dịch nghĩa

Buộc thuyền cạnh đình bên sông tìm chơi thắng cảnh,
Hàng cung triều trước, đã thành gò hoang.
Mùa xuân chẳng biết việc hưng phế,
Làm rối nắng xuân mãi chưa thôi!


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Buộc thuyền, thắng tích thăm dò,
Hành cung triều trước, nay gò bãi suông.
Réo kêu xuân mãi chẳng buông,
Oanh, hoa nào biết chi tuồng phế hưng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Thuyền buộc ven sông, tìm thắng cảnh,
Triều xưa hàng điện mất đâu rồi.
Oanh hoa chẳng biết trò hưng phế,
Quấy rối ngày xuân mãi chửa thôi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời