Người câu cá
câu được một dòng sông
như một chú cá sộp
lao theo con mồi

Anh ta giật mạnh
vừa khi cá cắn câu
Dây câu anh bền lắm
guồng câu thừa chắc chắn

Dòng sông mắc phải lưỡi câu
quẫy lên và vùng vẫy
Cái dòng sông bạc
tung tăng như con cá

Người câu cá kéo lên
đang thò tay ra bắt
thì dòng sông quẫy mất
và lao xa về biển

Anh bạn câu cá ơi
Anh nên bằng lòng với con sộp, con chép, con trôi
Chẳng có lưỡi câu nào
để anh câu cả dòng sông


Nguồn: Thiên đường quá khứ (thơ), Michal Černík, NXB Hội nhà văn, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)