落梅

緬想瑤池阿母遊,
香山一曲逞風流。
含章公主初粧額,
金谷佳人忽墜樓。
和月易生今夕夢,
點窗猶帶舊年愁。
自開自落無情物,
枉使吟翁盡白頭。

 

Lạc mai

Miến tưởng Dao Trì a mẫu du,
Hương Sơn nhất khúc sính phong lưu.
Hàm Chương công chúa sơ trang ngạch,
Kim Cốc giai nhân hốt truỵ lâu.
Hoà nguyệt dị sinh kim tịch mộng,
Điểm song do đới cựu niên sầu.
Tự khai tự lạc vô tình vật,
Uổng sử ngâm ông tận bạch đầu.

 

Dịch nghĩa

Hồi tưởng cuộc chơi của Vương Mẫu ở Dao Trì,
Một khúc Hương Sơn tỏ phong lưu.
Công chúa cung Hàm Chương vừa được cánh hoa mai điểm trang trên trản,
Giai nhân vườn Kim Cúc bỗng rơi xuống lầu.
Hoà với trăng, dễ sinh ra giấc mộng đêm nay,
Điểm bên song, còn mang nỗi buồn nhớ năm xưa.
Giống vô tình tự nở rồi tự rụng,
Luống để nhà thơ đến bạc cả đầu.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Nghi

Dao Trì, Vương Mẫu chuyện đâu đâu,
Một cảnh Hương Sơn cũng đủ màu.
Công chúa Hàm Chường vừa điểm trán,
Giai nhân Kim Cốc bỗng sa lầu.
Mai hoà với nguyệt xui nên mộng,
Mai tựa bên song gợii nhớ sầu.
Khi nở, khi tàn mai có biết?
Thi nhân đến phải bạc phơ đầu!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nhớ Mẫu Dao Trì chơi nẻo xa
Hương Sơn một khúc tỏ hào hoa
Hàm Chương công chúa vừa trang điểm
Kim Cốc giai nhân bỗng gác sa
Trăng hoạ đêm nay rồi dễ mộng
Điểm song sầu đọng những năm qua
Tự rơi tự nở loài cây cỏ
Luống để nhà thơ bạc tóc xoà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời