Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
28 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 18/12/2018 20:31 bởi Vanachi
Trần Nghĩa (14/1/1936-) quê xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, bút danh Tuấn Nghi, Thọ Nhân, tốt nghiệp ngành ngữ văn tại Sơn Đông, Trung Quốc, năm 1960, công tác tại Viện Hán Nôm, nhận phong phó giáo sư năm 1984. Ông là nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm (1980-1990), nguyên tổng biên tập Tạp chí Hán Nôm.

 

Thơ dịch tác giả khác