Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
30 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Tâm Tuyền (70 bài)
- Quang Huy (14 bài)
- Nguyễn Đình Toàn (7 bài)
- Võ Văn Trực (67 bài)
- Đặng Trường Giang (135 bài)
Tạo ngày 19/12/2018 20:31 bởi Vanachi
Trần Nghĩa (14/1/1936-) quê xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, bút danh Tuấn Nghi, Thọ Nhân, tốt nghiệp ngành ngữ văn tại Sơn Đông, Trung Quốc, năm 1960, công tác tại Viện Hán Nôm, nhận phong phó giáo sư năm 1984. Ông là nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm (1980-1990), nguyên tổng biên tập Tạp chí Hán Nôm.

 

Thơ dịch tác giả khác