Lê Quát 黎括 tự là Bá Quát, hiệu Mai Phong, thuộc dòng dõi Lê Văn Thịnh, Chưa rõ sinh và mất năm nào. Ông người huyện Đông Sơn, là một trong số những học trò xuất sắc của Chu An, từng thi đỗ Thái học sinh và giữ một số chức vị quan trọng dưới triều Trần Minh Tông. Sang triều Trần Dụ Tông, vào đầu năm Đại Trị, Lê Quát làm chức Tả tư lang kiêm Hàn lâm viện phụng chỉ. Ít lâu sau, ông được thăng làm thượng thư Hữu bộc xạ; năm Đại Trị thứ chín (1366), được giao nhiệm vụ đi kiểm tra sổ sách về tài chính ở Thanh Hoá, và được thăng chức Thượng thư Hữu bật nhập nội hành khiển.

Lê Quát khá nổi tiếng về văn chương, ông cùng Phạm Sư Mạnh muốn thay đổi không khí học thuật đương thời, bằng cách đề cao đạo Nho, bài xích đạo Phật.

Tác phẩm hiện còn 7 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục, Tinh tuyển chư gia luật thi và 1 bài văn bia chép trong Đại Việt sử ký toàn thư.

 

Tuyển tập chung