Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
30 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Tâm Tuyền (70 bài)
- Quang Huy (14 bài)
- Võ Văn Trực (67 bài)
- Nguyễn Đình Toàn (7 bài)
- Đặng Trường Giang (135 bài)
Tạo ngày 18/12/2018 20:31 bởi Vanachi
Trần Nghĩa (14/1/1936-) quê xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, bút danh Tuấn Nghi, Thọ Nhân, tốt nghiệp ngành ngữ văn tại Sơn Đông, Trung Quốc, năm 1960, công tác tại Viện Hán Nôm, nhận phong phó giáo sư năm 1984. Ông là nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm (1980-1990), nguyên tổng biên tập Tạp chí Hán Nôm.

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Bắc Giang Bái thôn Thiệu Hưng tự bi ký (Lê Quát)
  1
 2. Bắc sứ ngẫu thành (Phạm Tông Mại)
  6
 3. Biên tập Cúc Đường di cảo cảm tác (Nguyễn Ức)
  4
 4. Chí Linh đạo trung (Phạm Tông Ngộ)
  3
 5. Chu trung vãn diểu (Nguyễn Tử Thành)
  4
 6. Cố viên (Nguyễn Tử Thành)
  4
 7. Dư nhiếp Tân An quận giáo, chu tam duyệt tuế thuỷ tập thảo đường, tài tất công nhi ngộ binh tiển, cảm cựu ngẫu thành (Phạm Nhữ Dực)
  2
 8. Đại Than dạ bạc (Phạm Tông Ngộ)
  9
 9. Đáp bắc nhân vấn An Nam phong tục (Hồ Quý Ly)
  7
 10. Đề cố bộ hạc đồ (Nguyễn Ức)
  4
 11. Đề Ngô Khê (Nguyễn Quý Ưng)
  3
 12. Đề Phạm điện soái gia trang (Trần Thiên Trạch)
  5
 13. Đề Sài Trang Vĩnh Hưng tự (Chu Khắc Nhượng)
  3
 14. Hành dịch đăng gia sơn (Phạm Sư Mạnh)
  3
 15. Hạnh đàn (Phạm Nhữ Dực)
  2
 16. Hoành Châu thứ Vương Bồng Trai vận (Nguyễn Quý Ưng)
  4
 17. Khách xá hoạ hữu nhân vận (Nguyễn Ức)
  4
 18. Ký Nguyên Quân (Hồ Quý Ly)
  2
 19. Lạc mai (Nguyễn Ức)
  4
 20. Lô Hoa điếm thính châm (Phạm Nhữ Dực)
  2
 21. Nam Ông mộng lục tự (Hồ Nguyên Trừng)
  1
 22. Phỏng tăng (Phạm Tông Mại)
  6
 23. Quá Phong Khê (Trần Lôi)
  4
 24. Thiên thu giám phú (Phạm Tông Mại)
  1
 25. Thôi Đông Triều châu xuất mộc đầu (Phạm Nhữ Dực)
  2
 26. Thu dạ tức sự (Phạm Tông Ngộ)
  5
 27. Tích xuân (Nguyễn Tử Thành)
  6
 28. Tú Giang tinh xá (Phạm Nhữ Dực)
  2
 29. Xuân giao vãn hành (Nguyễn Tử Thành)
  5
 30. Yết Vạn Tải từ đường (Phạm Tông Ngộ)
  3