Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
2 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/09/2008 09:22 bởi Vanachi
Nguyễn Quý Ưng 阮季譍 hiệu Trác Phong. Chưa rõ ông sinh và mất năm nào, quê quán ở đâu, chỉ biết từng làm quan vào khoảng cuối đời Trần, và có đi sứ Trung Quốc.

Tác phẩm hiện còn một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt và một bài thơ thất ngôn bát cú chép trong Toàn Việt thi lục.

 

Tuyển tập chung