123.33
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
7 bài thơ
Tạo ngày 18/09/2015 15:05 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Đình Toàn có bút hiệu ban đầu là Tô Hà Vân nhưng thành danh với tên thật và cũng là bút hiệu chính thức sau này, sinh ngày 6 tháng 9 năm 1936 tại huyện Gia Lâm, bên bờ sông Hồng, ngoại thành Hà Nội. Ông di cư vào Nam 1954, bắt đầu viết văn, làm thơ, viết kịch, viết nhạc, cộng tác với các tạp chí Văn, Văn học. Trong nhiều năm, ông phụ giúp Trần Phong Giao tuyển chọn thơ và truyện cho báo Văn. Sau đó ông làm biên tập viên Đài phát thanh Sài Gòn, nổi tiếng với chương trình Nhạc chủ đề trong những năm 1970. Sau 1975, ông bị bắt hai lần và đi tù cải tạo một thời gian gần sáu năm. Ông và vợ, bà Thu Hồng, sang Mỹ định cư từ cuối năm 1998. Ông hiện đã nghỉ hưu và cùng gia đình sống tại Nam California.

Thơ:
- Mật đắng (thơ, Nxb Huyền Trân, 1962)

Văn:
- Chị…