Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ
Tạo ngày 13/06/2008 11:24 bởi Vanachi
Chu Khắc Nhượng 朱克讓 hiệu Vân Trai, năm sinh, năm mất chưa rõ. Người làng Sài Trang, phủ Thượng Hồng, đỗ Tiến sĩ vào cuối đời Trần, làm quan tới chức Hộ bộ Tả thị lang. Tác phẩm hiện còn 1 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục.