Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/06/2008 11:30

題柴莊永興寺

柴莊勝景是仙家,
門外頻迎過客車。
寶地笑余能幾入,
一生孤負木蘭花。

 

Đề Sài Trang Vĩnh Hưng tự

Sài Trang thắng cảnh thị tiên gia,
Môn ngoại tần nghênh quá khách xa.
Bảo địa tiếu dư năng kỷ nhập,
Nhất sinh cô phụ mộc lan hoa.

 

Dịch nghĩa

Thắng cảnh Sài Trang như cảnh tiên,
Ngoài cửa luôn luôn đón xe khách qua.
Cười ta mấy lần được vào đất báu,
Suốt đời riêng phụ với hoa mộc lan.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Nghi

Đây miền tiên phật chốn Sài Trang,
Ngoài của xốn xao khách lãm quan.
Đất báu cười ta lười viếng cảnh,
Suốt đời nỡ phụ với hoa lan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chốn tiên đích thị cảnh Sài Trang
Ngoài cửa bao người đến viếng xem
Đất báu cười ta qua mấy lượt
Suốt đời riêng phụ với hoa lan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cảnh tiên như cảnh chốn Sài Trang,
Ngoài cửa luôn luôn đón khách sang.
Ta thẹn mấy lần vào đất báu,
Một đời riêng phụ với hoa lan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời