Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 23/08/2008 02:47 bởi Vanachi
Trần Thiên Trạch 陳天澤 (?-1379) là con Trần Minh Tông (1314-1329), người hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường. Ông sinh năm nào chưa rõ, mất năm kỷ mùi (1379). Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết, mùa hạ, tháng 4, năm Đinh Dậu (1357), Hữu tướng quốc Trần Thiên Trạch được phong làm Cung Tín Vương.

Tác phẩm hiện còn một bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục.

 

Tuyển tập chung