Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (1 bài)
- Tuấn Nghi (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
- Lương Trọng Nhàn (1 bài)
Tạo ngày 01/08/2008 07:40 bởi Vanachi
Trần Lôi 陳雷 sinh và mất năm nào, quê quán ở đâu đều chưa rõ. Chỉ biết ông sống vào khoảng cuối đời Trần.

Tác phẩm hiện còn 1 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục.

 

Tuyển tập chung