過封溪

浪泊嗟鳶墜,
封溪築茧城。
一時巾幗陣,
陡爾立功名。

 

Quá Phong Khê

Lãng Bạc ta diên truỵ,
Phong Khê trúc Kiển thành.
Nhất thời cân quắc trận,
Đẩu nhĩ lập công danh!

 

Dịch nghĩa

Trông hồ Lãnh Bạc than thở rơi diều,
Ở đất Phong Khê xây đắp thành Kén.
Đội quân khăn yếm một thời,
Lập nên công danh vang dội.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Nghi, Phạm Đức Duật

Lãng Bạc diều rơi xuống,
Phong Khê đắp Kiển Thành.
Một thời khăn yếm đấy,
Vang dội lập công danh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trông hồ Lãng Bạc than diều rớt
Ở đất Phong Khê đắp Kiển Thành
Khăn yếm một thời ra trận mạc
Muôn đời vang dội áng công danh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Bên hồ Lãng Bạc than diều rớt
Trên đất Phong Khê đắp Kiển Thành
Khăn yếm Trưng vương thành trận thế
Nên chi Hán tướng lập công danh


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Diều rơi Lãng Bạc thảm thê,
Kiến thành xây dựng Phong Khê đất vàng.
Quân khăn yếm nữ lưu trang,
Lập nên công trạng dội vang một thời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời