29/09/2022 03:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Phong Khê
過封溪

Tác giả: Trần Lôi - 陳雷

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 02/08/2008 07:41

 

Nguyên tác

浪泊嗟鳶墜,
封溪築茧城。
一時巾幗陣,
陡爾立功名。

Phiên âm

Lãng Bạc ta diên truỵ,
Phong Khê trúc Kiển thành.
Nhất thời cân quắc trận,
Đẩu nhĩ lập công danh!

Dịch nghĩa

Trông hồ Lãnh Bạc than thở rơi diều,
Ở đất Phong Khê xây đắp thành Kén.
Đội quân khăn yếm một thời,
Lập nên công danh vang dội.

Bản dịch của Tuấn Nghi, Phạm Đức Duật

Lãng Bạc diều rơi xuống,
Phong Khê đắp Kiển Thành.
Một thời khăn yếm đấy,
Vang dội lập công danh.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Lôi » Quá Phong Khê