Dưới đây là các bài dịch của Phạm Đức Duật. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 5 trang (42 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hạ nội các thị lang Nguyễn Phức mông tư tặng phụ mẫu (Phạm Thận Duật): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Cảnh trí đúng nha gia, tái xuất sau ba lần truyền mệnh
Trúc tùng nay biểu hiện, song tặng trước mười năm sắc phong

Ảnh đại diện

Nghĩ bản thôn vãn Đông Dương tiên sinh (Phạm Thận Duật): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Khi mất chẳng rùm beng, bậc đại lão vốn được châu lý trọng
Ra đi không ân hận, đấng cựu thần đã có thánh vương hay

Ảnh đại diện

Nghĩ bản tổng vãn Phượng Trì Phong ông (Phạm Thận Duật): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Trong giáp hội tiêu dao ngâm vịnh, tổn thất một người trưởng lão
Dưới các hàng quan lại lê dân, quy tiên một vị tản quan

Ảnh đại diện

Nghĩ huyện hội Côi Trì vãn án sát quan (Phạm Thận Duật): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Loài cúc tùng ở Bành Trạch còn thừa ba luống biếc,
Nếp phong nhã ở Ngô Trung để thiếu một lời bình.

Ảnh đại diện

Vãn nguyên Bắc Ninh đốc học hưu trí Hữu Thanh Oai Đoàn (Phạm Thận Duật): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Mấy độ cấp lương cho trở lại, vườn Đào động hươu về, tự thấy vô cùng hoan lạc
Sáng nay cưỡi chim hạc bay đi, tiếng sáo kèn đưa tiễn, quả tình chẳng nhẫn tâm nghe

Ảnh đại diện

Vãn Đông Dương tiên sinh (Phạm Thận Duật): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Tâm sự giữa trời xanh ngày rộng, quang minh chính đại
Tinh thần nêu núi thẳm mây cùng, thương cảm thê lương

Vua bảo, không phải khuất phục phỉ, không phải xuất chinh, cũng đủ đánh giá được
Thầy vốn là người có kỳ tài, vốn có anh khí, nên tạo hoá ghét ghen

Ảnh đại diện

Nghĩ tổng hội vãn Đông Dương tiên sinh (Phạm Thận Duật): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Đường đời đắp đổi thăng trầm, ba mươi năm quan lại lê dân hoàn như cũ
Cuộc thế bỗng nhiên tụ tán, một sáng nơi tiêu dao ngâm vịnh đã thành không

Ảnh đại diện

Vãn đình nguyên La Ngạn Đỗ Huy Liêu phụ tang (Phạm Thận Duật): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Bậc đại phu thuở trước, đức càng sáng, cửa thêm cao, cảnh xanh tươi, nhìn quế hoè ấm bụi
Quan Thái thú hiền tài, chức mới trao, mệnh đã xuống, trời thoáng không, mây trắng kết vòng bay

Ảnh đại diện

Vãn Thổ Tang cai tổng mẫu tang (Phạm Thận Duật): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Mặc áo sô về từ ngoài ngàn dặm
Ngồi chiếu đào mới cách khoảng hai thu

Ảnh đại diện

Vãn hậu nho ông (Phạm Thận Duật): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Bệnh tình của ông làm sao, mộng trần thế trăm năm hoá hạc
Lời điếu của tôi than rằng: chén tiễn đưa nghìn dặm bằng phong

Trang trong tổng số 5 trang (42 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối