Dưới đây là các bài dịch của Phạm Đức Duật. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 5 trang (42 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vãn nguyên Thanh phiên Phạm thế huynh phu nhân (Phạm Thận Duật): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Kèn sáo mấy hồi, vừa mới thở than cùng trần thế
Bồn ca đâu đến, lại thêm hốt hoảng với nhân gian

Ảnh đại diện

Vãn Phượng Trì Dực Thiện Vũ mẫu tang (Phạm Thận Duật): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Vân bách mẫu sao vội quy tiên ly biệt trần ai đầy thương cảm
Hiền nhị lang lấy anh thay thế xe mây chín suối vội theo đi

Ảnh đại diện

Vãn lại tham Bùi Quan phu nhân (Phạm Thận Duật): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Kèn sáo mấy hồi vang, ngoại cảnh sao trời, đau đớn lòng mộng khách
Sênh ca nơi nào vọng, đoạn đường đưa tiễn xa lạ gót phong thu

Ảnh đại diện

Vãn Nộn Khê tú Bùi phụ tang (Phạm Thận Duật): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Cớ sao thế tiên ông, luống chẳng được trăm năm tuổi thọ
Xin được làm điếu khách, đành theo đòi vạn dặm đến đây

Ảnh đại diện

Vãn Trà Tu tú tài lão tiên chủ (Phạm Thận Duật): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Than ôi, châu xưa "trượng lũ điển hình" người giúp đỡ văn chương không còn nữa,
Sao đành ngày nọ "phủ chung bi cảm" bạn đồng song thi phú thế nào đây?

Ảnh đại diện

Nguyên nhật chí hỷ (Phạm Thận Duật): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Khí lạnh tan đi, ấm nắng hoà,
Trời, người đồng điệu khúc vui ca.
Quyện quanh nhà ngọc đôi làn gió,
Rực rỡ tia hồng vạn ánh hoà.
Lúa trổ chín bông thời Hán nọ,
Dây leo mấy quả thuở Nghiêu xa.
Nhà vua đẹp ý vui vô tận,
Thi khúc hôm nay thắm tựa hoa.


Nguồn Phạm Thận Duật toàn tập, NXB Văn hoá thông tin, 2000
Ảnh đại diện

Thế sự thi (Kỳ Đồng): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Muốn hỏi cơ trời thế cục đây
Xưa chưa từng thấy tệ như nay
Núi Nam lúc nhúc hai ba bọn
Đất Việt om sòm tiếng tụi Tây
Ai bảo thời cơ đà sắp đến
Nào hay tình thế vẫn còn gay
Anh hùng tự cổ đâu cam chịu
Giành lại non sông hẳn có ngày

Ảnh đại diện

Kỳ Đồng tự phú nhất luật (Kỳ Đồng): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Quỷ trắng mười năm mấy lượt về
Ai là Y, Lã với Di, Tề
Cát long chưa báo ba lần triệu
Khổng Tử vẫn dìu một lũ mê
Gia khánh vắng người tài sánh lịch
Tôi trung thiếu kẻ đức như Kê
Anh hùng liếc mắt không Tiêu Tử
Nhìn kỹ bài thơ chốn vách đề

Ảnh đại diện

Cô đăng (Kỳ Đồng): Bản dịch của Phạm Môn, Phạm Đức Duật

Đèn riêng bấc lụi giấc chưa thành
Vằng vặc trăng sao bạc mái tranh
Cô quạnh giường riêng không đất ở
Lạnh lùng trăng dọi lạc trời xanh
Nay còn làm khách nơi trần thế
Sau sẽ nên tiên cốn đất lành
Đất Việt người tài đâu phải hiếm
Còn cơ hưng thịnh nước non mình

Ảnh đại diện

Mậu Thìn lạp nguyệt hối nhật tảo khởi hàn tác (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Chuyển vần năm sắp hết rồi
Lặng nghe trời đất mà ngồi chờ xuân
Năm cùng người sánh gì cân
Xuân về khí lạnh lại dần phát sinh
Nghĩ suy thiên ý địa hình
Bồi hồi cái chí cái tình cổ kim
"Cúc cu" gà gáy tàn đêm
Đều đều gáy sáng chẳng quên bao giờ


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (tập 4), NXB Hà Nội, 2010

Trang trong tổng số 5 trang (42 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối