Dưới đây là các bài dịch của Phạm Đức Duật. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 5 trang (42 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 6 (Phạm Thận Duật): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Thời tiết băng sương vốn đã kham
Tự nuôi sinh khí, đức bao hàm
Chói chang ánh nắng hoa càng sớm
Ở Bắc nay đành thuận xuống Nam

Ảnh đại diện

Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 5 (Phạm Thận Duật): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Cô Xạ non xa có mỹ nhân
Dưới trăng trong tuyết đẹp vô ngần
Ví tay nàng đỡ muôn cành lá
Ngào ngạt hương hoa hết thảy xuân

Ảnh đại diện

Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 4 (Phạm Thận Duật): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Mưa gió đêm qua khí lạnh tràn
Tiểu xuân đã quá, tiết đông tàn
Chúa xuân truyền ý tin lành tốt
Thơ vịnh hoa đầu tuyệt thế gian

Ảnh đại diện

Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 3 (Phạm Thận Duật): Bản dịch của Phạm Đức Duật

La Phù sao phải cố công tầm
Vẫn dáng tiên xưa vốn bạn ngâm
Chất mảnh mai gầy tôn vẻ quý
Rõ ràng tư chất tấm băng tâm

Ảnh đại diện

Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 2 (Phạm Thận Duật): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Dáng quỳnh mềm mại hướng quân vương
Rửa hết bụi lòng, ấp ủ hương
Chắc hẳn xuân sau tin kết quả
Liễu cung ngòi ngự chẳng xem thường

Ảnh đại diện

Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 1 (Phạm Thận Duật): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Giang Nam cây quý lắm người cầu
Cành lá ngọc quỳnh, thân ngọc châu
Mưa móc thấm nhuần xuân ở đó
Xứng công cắt tỉa - nảy hoa đầu

Ảnh đại diện

Thư tặng Thanh quốc Phùng suý vãng tiễu Ngô Côn phỉ đảng kỳ 2 (Phạm Thận Duật): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Vạn đội chẳng ồn ào
Nghìn non ấm áp sao
Kình nghê bồi đạo quán
Hồng nhạn vững tường cao
Công tích tôn đồng trụ
Tâm thành cửa ngọc trao
Ơn ghi, quân hãy rút
Cho xứng lời ngày nào


Nguồn: Phạm Thận Duật toàn tập, NXB Văn hoá thông tin, 2000
Ảnh đại diện

Thư tặng Thanh quốc Phùng suý vãng tiễu Ngô Côn phỉ đảng kỳ 1 (Phạm Thận Duật): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Đất ở nuôi rồng rắn
Chẳng phòng thú dữ vào
Lòng nhân vừa toả đến
Tướng giỏi uy biết bao
Đất khác cùng ân trạch
Dân lành lương thực trao
Hẹn nhau làm việc nghĩa
Báo đáp ngôi trời cao


Nguồn: Phạm Thận Duật toàn tập, NXB Văn hoá thông tin, 2000
Ảnh đại diện

Nghĩ bản tỉnh sự thế (Kỳ Đồng): Bản dịch của Hoàng Tạo, Phạm Đức Duật

Khó khăn dân chịu mấy năm rồi
Tình thế ngày nay thực rối bời
Gìn giữ đê điều dân khó nhọc
Mênh mông lũ lụt nước chưa lui
Đời chưa thịnh trị do lẽ ấy
Vận chửa thăng bình bởi thế thôi
May được trời người cùng hoà hợp
Sức người sẽ chuyển đổi cơ trời

Ảnh đại diện

Bồi Chế đài tịnh Phiên Niết nhị viện đăng thành trung tây ngung Khán sơn Tân Đình án tác (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Phạm Đức Duật

Núi cao chót vót phía tây thành,
Bốn mặt quan hà đẹp tựa tranh.
Long Đỗ nghìn năm đầy khí sắc,
Tâm Đình một khoảnh rộng cao thanh.
Cửa tùng giáo hóa thay đao kiếm,
Tứ trấn giao hòa đẹp nghĩa tình.
Ngày ấy lên cao vui đắc ý,
Nghìn thu dùng vận bút đề nhanh.

Trang trong tổng số 5 trang (42 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối