27/05/2022 06:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu ngư loan
釣魚灣

Tác giả: Trừ Quang Hy - 儲光羲

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2008 09:07

 

Nguyên tác

垂釣綠灣春,
春深杏花亂。
潭清疑水淺,
荷動知魚散。
日暮待情人,
維舟綠楊岸。

Phiên âm

Thuỳ điếu lục loan xuân,
Xuân thâm hạnh hoa loạn.
Đàm thanh nghi thuỷ thiển,
Hà động tri ngư tản.
Nhật mộ đãi tình nhân,
Duy chu lục dương ngạn.

Dịch nghĩa

Ngày xuân buông câu nơi bờ nước lõm dưới tàng cây xanh,
Giữa xuân nên hoa hạnh nở đầy.
Nước trong nên cứ tưởng đầm nông,
Thấy hoa sen lay động biết là cá bơi loanh quanh.
Chờ đợi người tình buổi chiều tới,
Nàng sẽ buộc thuyền bên bờ có dương liễu xanh.

Bản dịch của Nguyễn Trung Hiền

Đầm xanh xuân thả câu
Cuối xuân hoa hạnh nở
Đầm trong ngỡ nước nông
Sen động biết cá chạy
Chiều ta đợi người yêu
Bờ dương xanh thuyền đậu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trừ Quang Hy » Điếu ngư loan