30/06/2022 22:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sơn tuyền
詠山泉

Tác giả: Trừ Quang Hy - 儲光羲

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2009 17:19

 

Nguyên tác

山中有流水,
借問不知名。
映地爲天色,
飛空作雨聲。
轉來深澗滿,
分出小池平。
恬澹無人見,
年年長自清。

Phiên âm

Sơn trung hữu lưu thuỷ,
Tá vấn bất tri danh.
Ánh địa vi thiên sắc,
Phi không tác vũ thanh.
Chuyển lai thâm giản mãn,
Phân xuất tiểu trì bình.
Điềm đạm vô nhân kiến,
Niên niên trường tự thanh.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Trên non có nguồn nước,
Tên gọi ít người thông.
Chiếu nắng màu tươi đất,
Gieo mưa tiếng mát không.
Khe sâu khi chuyển hướng,
Vũng rộng lúc chia dòng.
Lặng lẽ không ai thấy,
Năm dài riêng tự trong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trừ Quang Hy » Vịnh sơn tuyền