21/05/2024 04:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan san nguyệt
關山月

Tác giả: Trừ Quang Hy - 儲光羲

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/10/2008 00:09

 

Nguyên tác

一雁過連營,
繁霜覆古城。
胡笳在何處,
半夜起邊聲。

Phiên âm

Nhất nhạn quá liên dinh,
Phồn sương phúc cổ thành.
Hồ già tại hà xứ,
Bán dạ khởi biên thanh.

Dịch nghĩa

Một con nhạn bay qua liên doanh trại,
Sương dày đặc bao phủ cổ thành.
Không biết kèn lá của người Hồ phát ra từ đâu,
Mà cứ nửa đêm là nghe được âm thanh miền biên ải.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nhạn lẻ vút qua doanh,
Dầy sương trút cổ thành.
Hồ già nơi nào thổi,
Nửa đêm vẳng âm thanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trừ Quang Hy » Quan san nguyệt